Rekrutacja 2021/2022

 

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w rekrutacji uzupełniającej

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 w rekrutacji uzupełniającej

 

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

 

 

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na r. szk. 2021/2022

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na r. szk. 2021/2022

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej na r. szk. 2021/2022

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej na r. szk. 2021/2022

 

HARMONOGRAM

Zarządzenie Przedszkole Klasa pierwsza

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego (.odt)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego (.pdf)

Procedura rekrutacji

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

 

Uwaga!
Prosimy o wypełnianie tylko tych załączników, które dotyczą danego kandydata.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 4 ZAŁĄCZNIK 5

 

 

 

KLASA PIERWSZA

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej (.odt)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej (.pdf)

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

 

 

Uwaga!
Prosimy o wypełnianie tylko tych załączników, które dotyczą danego kandydata.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2