Rekrutacja 2019/2020

HARMONOGRAM

Zarządzenie Przedszkole Klasa pierwsza

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Procedura rekrutacji

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik ten należy składać do placówki razem z wnioskiem)

 

Uwaga!
Prosimy o wypełnianie tylko tych załączników, które dotyczą danego kandydata.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 4 ZAŁĄCZNIK 5 ZAŁĄCZNIK 6

 

 

 

KLASA PIERWSZA

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik ten należy składać do placówki razem ze zgłoszeniem/wnioskiem)

 

Uwaga!
Prosimy o wypełnianie tylko tych załączników, które dotyczą danego kandydata.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

 

 

KLASA SPORTOWA

 

Zaproszenie
Dyrekcja oraz nauczyciele wychowania fizycznego serdecznie zapraszają rodziców uczniów klas III
na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do klasy sportowej.

Spotkanie odbędzie  się dn. 27 lutego 2019 r. o godz. 1800 w budynku SP przy ul. Wrzosowej 42 (w stołówce).

Serdecznie zapraszamy.

 

Uwaga!
Rekrutacja do klasy czwartej sportowej 1.03-15.03.2019

Termin składania podań o przyjęcie do klasy sportowej upływa 15 marca 2019 r. o godz. 1600.

Podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

Wymagane dokumenty przy rekrutacji do klasy sportowej

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”w Celestynowie

Deklaracja przystąpienia do egzaminu sprawnościowego

Informacje o klasach sportowych