Rekrutacja 2018/2019

 

HARMONOGRAM

Zarządzenie Przedszkole Klasa pierwsza

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Procedura rekrutacji

Kryteria

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 4 ZAŁĄCZNIK 5 ZAŁĄCZNIK 6

 

 

 

KLASA PIERWSZA

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Kryteria

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

 

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

 

 

 

KLASA SPORTOWA

 

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej 1.03-22.03.2018

Uwaga!
Termin składania podań o przyjęcie do klasy sportowej upływa 22 marca 2018 r. o godz. 1600.

Podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

Wymagane dokumenty przy rekrutacji do klasy sportowej

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”w Celestynowie

Deklaracja przystąpienia do egzaminu sprawnościowego

Informacje o klasach sportowych