Rekrutacja 2016/2017

Uwaga Rodzice

 

HARMONOGRAM

Zarządzenie Przedszkole Klasa pierwsza

List otwarty do Rodziców

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK2 ZAŁĄCZNIK3 ZAŁĄCZNIK3a ZAŁĄCZNIK3b ZAŁĄCZNIK3c
ZAŁĄCZNIK 4 ZAŁĄCZNIK 5 ZAŁĄCZNIK 6 ZAŁĄCZNIK 7 ZAŁĄCZNIK 8 ZAŁĄCZNIK 9

 

 

KLASA PIERWSZA

Karta zgłoszenia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej

Wniosek o kontynuację nauki w klasie drugiej

Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

 

 

KLASA SPORTOWA

 

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej 16.03-15.04.2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”w Celestynowie

Podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

Deklaracja przystąpienia do egzaminu sprawnościowego

Klasa sportowa - cele i osiągnięcia