WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA OCENIANIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4 KLASY 1, 5, 6
KLASA 1 KLASA 2

KLASA 3

(Gra w kolory) KLASA 2

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

KLASY 4 - 8

KLASY 1 - 3

KLASY 4 - 8

KLASY 5 - 8

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

KLASY 7 - 8 (.doc)

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASY 5 - 8 (.doc)

KLASY 5 - 8 (.pdf)

KLASY 4 - 7

KLASA 4 - 7 (.doc)

KLASA 4 - 7 (.pdf)

KLASA 4 - 8 (.doc)

KLASA 4 - 8 (.pdf)

KLASY 4 - 8

KLASY 4, 5 KLASA 6

 

Powrót do poprzedniej strony.